Akoestische isolatie voor beleggers

De rol van de belegger in het bouwproces is het definiëren van specifieke behoeften in het kader van geplande investeringen. Dit geldt voor alle technische eisen waaraan de te (ver)bouwen objecten moeten voldoen.

Hulp en advies

We moedigen institutionele beleggers aan, om contact op te nemen wanneer u in de fase zit van het creëren van technische specificaties en voorwaarden van geplande orders. We helpen u graag bij het kiezen van de juiste preciseringen betreffende de akoestische isolatie.

Share This